Обкладинка

Любов у Христі

350.00грн.

Книга «Любов у Христі. Персоналістична інтерпретація благодаті в універсальному персоналізмі та в догматичному богослів’ї Чеслава Станіслава Бартніка» є догматичною катехизою про Божу благодать у вченні Христової Церкви.

Ця книга розкриває біблійну екзегезу терміну «благодать» та інших термінів, пов’язаних з ним, святоотцівську традицію та Учительське вчення Церкви. Книга є сучасною фундаментальною працею, яка систематично показує розвиток харитологічної догми. Книга послужить підручником для вивчення богослів’я благодаті та богословської антропології у семінаріях, академіях, університетах.

Imprimatur: † Mons. Paolo Mancini та 

                       † Володимир Війтишин

Формат: А5, 943 ст.

Категории: , .

Описание товара

ЗМІСТ

Передмова

Рецензія на книгу «Персоналістична інтерпретація благодаті в універсальному персоналізмі та в догматичному богослів’ї  Чеслава Станіслава Бартніка»

     0. Вступ

0.1. Значення універсального персоналізму в історії філософії

0.2. Деякі біо-бібліографічні пункти з життя Чеслава Бартніка

0.2.1. Персоналістичний універсалізм як критерій відмінності різних етапів життя Чеслава Бартніка

0.2.2. Перший період життя Чеслава Бартніка

0.2.3. Захоплення богословським життям та наукова криза Чеслава Бартніка

0.2.4. Наукове життя та розвиток персоналістичної думки в різних  богословських трактатах 

0.2.4.1. Перша фаза наукового життя Чеслава Бартніка

0.2.4.2. Друга фаза наукового життя Чеслава Бартніка

0.3. Вступ до аналізу харитології в персоналістично-універсальній системі  Чеслава Бартніка та відгуки експертів

0.4. Програма напрацювань

 1. Персоналізм благодаті в богослів’ї Чеслава Станіслава Бартніка

1.1. Концепція особи у Ч. С. Бартніка

1.1.1. Розвиток тринітарного персоналізму в патристичну епоху згідно з баченням Ч. Бартніка 

1.1.2. Розвиток поняття «persona» у Середньовіччі в розумінні Ч. Бартніка

1.1.3. Характеристика універсального персоналізму у Чеслава Бартніка

1.2. Персоналізм у харитології та його пояснення у світлі богословської системи Ч. Бартніка 

1.3. Систематичні теорії благодаті та пояснення Ч. Бартніка

1.3.1. Благодать як «пізнавальний дар»

1.3.2. Трансцендентальна теорія в інтерпретації Ч. Бартніка

1.3.3. Благодать як єднання в любові

1.3.4. Історично-інкарнаційна теорія

1.3.5. Досвід благодаті в інтерпретації Ч. Бартніка

1.3.6. Теорія активної персональної єдності

1.4. Богословські чесноти: «віра», «надія», «любов» у харитології Ч. С. Бартніка

1.4.1. Персоналістичне значення віри

1.4.2. Надія – дар та персоналістичний акт

1.4.3. Любов як богословська чеснота

1.5. Спасіння в Церкві та проблема предестинації людини

 1. Благодать у Святому Письмі. Екзегетичний аналіз та персоналістичне пояснення Чеслава Станіслава Бартніка

2.1. Термін «благодать» у Святому Письмі та екзегезі Ч. Бартніка

2.1.1. Термін «благодать» у Старому Заповіті

2.1.2. Характеристика біблійного терміну 

2.1.3. Відмінність між термінами 

2.1.4. Благодать як вираз любові Бога

2.2. Дар благодаті у Новому Заповіті

2.2.1. Семантичний аналіз терміну 

2.2.1.1. Реальність та моделі мовлення

2.2.1.2. Порівняльний аналіз термінів «ca,rij» та «ca,risma»

2.2.2. Богословське розуміння терміну «харизма» у вченні св. ап. Павла

2.2.2.1. Термінологічний аналіз

2.2.2.2. Відсутність терміну «харизма» в фазі усного навчання св. ап. Павла і в перших його Посланнях (Гал. та 1-2 Сол.)

2.2.2.3. «Харизматична гарячка» в Коринті і визначення «харизма» у вченні св. ап. Павла

2.2.2.4. Проблематика місця харизм в структурі Церкви (від Послання до Римлян до Пастирських Послань: Римлян, Филип’ян, Колосян, Ефесян, Тита, 1 Тимотея, 2 Тимотея)

2.2.2.5. Поняття харизмів в Рим. 12, 3-8

2.2.2.6. Перелік харизмів в Рим. 12, 6-8

2.2.2.7. Харизми в Посланні до Филип’ян та Колосян: вторинне значення харизм?

2.2.2.8. Ренесанс та інтенсивність рефлексії над харизмами в Посланні до Єфесян та в Пастирських Посланнях

2.2.2.9. Євангелізація – покликання Церкви

2.2.3. Застосування терміну «харизма» в богослів’ї Другого Ватиканського Собору

2.2.4. Концепція терміну «благодать» у новозавітному значенні та у поясненні Ч. Бартніка 

2.2.4.1. Благодать як Царство Боже та синівство Боже по благодаті у євангелистів-синоптиків 

2.2.4.2. Життя та єдність з Богом у Євангелії від Івана

2.2.4.3. Благодать і правда

2.2.4.4. Благодать та життя (Ів. 10, 10)

2.2.4.5. Дух Правди, Який дає життя

2.2.5. Благодать як нове життя в участі воскресіння Христа згідно з богослів’ям св. ап. Павла 

 1. Розвиток богослів’я благодаті у Отців Церкви Заходу та Сходу в світлі богословського аналізу Чеслава Станіслава Бартніка

3.1. Благодать як акт спасіння та обожествлення людини в богослів’ї Апостольських Отців Церкви в контексті історично-персоналістичного пояснення Ч. Бартніка

3.1.1. Благодать Божа в Апостольських Мужів та Вчителів Церкви в еклезіологічному світлі 

3.1.2. Благодать як спасаючий акт в грецьких Отців Церкви у світлі персоналістично-універсальної системи та харитології Ч. Бартніка

3.2. Благодать як Божий дар, який зцілює та звільняє людину від гріха (у західному богослів’ї) 

3.2.1. Пелагій та його єретична доктрина

3.2.2. Історичний контекст розвитку доктрини про Божу благодать у вченні св. Августина в світлі персоналістичної харитології Ч. Бартніка

3.2.3. Богослів’я св. Августина та його біблійна основа

3.2.4. Семипелагіанство та відповідь на нього св. Августина

3.3. Богословські поділи благодаті у вченні св. Августина

3.4. Свобідна воля та Божа благодать у світлі вчення св. Максима Ісповідника та богослів’ї Філіпа Габріеля Ренчеса (Philipp Gabriel Renczes SJ)

3.4.1. «Природне бажання» 

3.4.2. «Здатність» акту волі: 

3.4.3. У різних значеннях

3.4.3.1. «(Вираз грецькою)»

3.4.4. Пояснення 

3.4.5. Як «habitus» у св. Томи Аквінського

3.4.6. Як спосіб поведінки людини

3.4.7. Проблема добровільного зла

3.4.8. Чесноти як фінал волетивного акту

3.4.9. Проблематика 

3.4.9.1. Проблематика  y демонів

3.4.10. Посередньоцентральна позиція 

3.5. Обожествлення людини у богослів’ї св. Максима Ісповідника

3.5.1. «Qe,wsij» в філософському контексті Стагирита i Платона та його актуалізація в богослів’ї св. Максима Ісповідника

3.5.2. Антропологічний аналіз «conditio humana» св. Максима Ісповідника в контексті морального богослів’я

3.5.3. Реалізація «обожествлення» завдяки в богослів’ї св. Максима Ісповідника

3.5.4. Дві волі, дві природи, та Бого-людське діяння у Христі як реалізація плану спасіння та обожествлення людини

 1. 6. Присутність Христа та Його Благодаті в Святих Таїнствах, мощах святих
 2. 6. 1. Богословські підстави почитання мощей святих як провідників Божої благодаті 
 3. 6. 2. Дія Божої благодаті через святі ікони
 4. 6. 3. Знаки Божої любові (Богословські етюди)
 5. 6.4. Церква – місце реалізації Божої Любові через Святі Знаки
 6. 6.5. Святі Таїнства у богослів’ї Мужів Апостольських та Отців Церкви

 3.6.6. Необхідність Святого Таїнства Хрещення для дорослих та дітей

3.7. «Mysterium iniquitatis». Гріхопадіння ангелів

3.8. Первородний гріх

3.8.1. Первородний гріх у Старому Заповіті

3.8.2. Вчення про первородний гріх в Новому Заповіті

3.8.3. Еклезіальна герменевтика доктрини первородного гріха в богослів’ї Ч. Бартніка

3.8.4. Схоластичне вчення про первородний гріх

3.8.5. Систематична рефлексія

 1. Актуальність розвитку богослів’я благодаті в Середньовіччі та в сучасності на християнському Сході та Заході в світлі персоналістично-універсальної системи Чеслава Бартніка

4.1. Богословські передумови розвитку вчення про благодать на території Греції

4.1.1. Розвиток богослів’я благодаті на християнському Сході в світлі богословського аналізу Ч. С. Бартніка

4.1.2. Початок паламітської дискусії, історія та богослів’я

4.1.3. Паламітське богослів’я виразу 

4.1.4. Паламітська проблематика 

4.1.5. Аналіз проблеми множинності енергій в Григорія Палами та її богословська оцінка Ч. Бартніком

4.2. Пояснення паламітської проблеми «Імені Божого» та її богословський аналіз Ч. Бартніка

4.3. Історія розвитку науки про благодать в західному богослів’ї Середньовіччя

4.3.1. Середньовічне богослів’я cв. Томи Аквінського в богослів’ї Ч. Бартніка

4.3.2. «Благодать» в богословській антропології cв. Томи Аквінського

4.3.3. Богослів’я «благодаті створеної» у св. Томи Аквінського (S. Th. I-II, 110)

4.3.4. Інші концепції схоластичної термінології благодаті в Ч. Бартніка

4.3.4.1. «Благодать габітуальна»

4.3.4.2. Інші роди благодаті

4.3.4.3. Благодать «gratum faciens»

4.3.4.4. Благодать «gratis dataе»

4.3.4.5. Благодать «діюча» і «співдіюча»; благодать «випереджуюча» та «наслідкова» 

4.3.4.6. «Благодать достатня» (gratia sufficiens) та «благодать ефективна» (gratia efficax

4.3.4.7. Різні богословські позиції щодо проблеми «благодаті достатньої» (gratia sufficiens) та «благодаті ефективної» (gratia efficax)

4.3.4.7.1. Правдива і чиста достатня благодать «vere et pure sufficiens gratia»

4.3.4.7.2. «Ефективна благодать» актуальна в собі («actu et in se efficax gratia»)

4.3.4.7.3. Свобідна воля людини і вплив «ефективної благодаті»

4.3.4.7.4. Благодать та свобода людини. Співпраця Бога і людини в ділі спасіння

4.3.4.7.5. «Благодать витривання» (gratia perseverans)

4.4. Вчення про благодать в епоху модернізму

4.4.1. М. Лютер та його псевдонаукова богословська теорія про благодать. Відповідь Церкви на хибне вчення протестантів

4.4.2. Погляди на вчення про «благодать» Яна Кальвіна

4.4.3. Погляди на вчення про «благодать» Михаїла де Бая

4.4.4. Єресь Паскв’єра Квеснела

4.4.5. Янсенізм

4.5. Доктринальні системи про благодать в постреформаційний період

4.5.1. Банезіанізм

4.5.2. Молінізм

4.6. Проблема предестинації

4.6.1. Проблема відкуплення та призначення в інших нехристиянських релігіях

4.7. Доктрина про «призначення» та «оправдання».  Систематична рефлексія

4.8. Персоналістично-еклезіальна концепція благодаті у світлі  Другого Ватиканського Собору

4.9. Хрест – знак спасіння людини

4.9.1. Хрест Христовий і хрест християнина в богослів’ї св. ап. Павла

4.9.2. Закон Мойсея та смерть Христа

4.9.3. Гріх та смерть

4.9.4. Солідарність та кеноза 

4.9.5. Парадокс хреста

4.9.6. Дійові особи хрeста

4.9.7. Хрест християнина

4.10. Літургійно-маріологічне значення Пресвятої Євхаристії в харитології

 1. Закінчення

Recensione

Скорочення

Бібліографія

Антропологічно-харитологічне вчення  Отців Церкви про спасіння в богослівʼї проф. В. Дегурського

Zusammenfassung

Отзывы

Отзывов пока нет.

Добавьте первый отзыв “Любов у Христі”